Advokátska kancelária IUS AEGIS s.r.o. so sídlom v Bratislave, Slovenská republika pod súčasným obchodným názvom vystupuje od októbra 2009. Zakladateľom kancelárie je JUDr. Radoslav Zigo, pričom kancelária už od svojho vzniku v roku 2003 zastupovala množstvo nadnárodných spoločností v mnohých významných transakciách a projektoch v Slovenskej republike. Od apríla 2008 kancelária pôsobí v oblasti poskytovania právnych služieb a právnej podpory vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným.

Kancelária disponuje poznatkami, prehľadom a skúsenosťami nielen vo vzťahu k lokálnemu právnemu poriadku a kultúre obchodu, ale aj vo vzťahu k cezhraničným a medzinárodným právnym otázkam a transakciám.

“Napriek tomu, že naša advokátska kancelária je lokálnou kanceláriou, svojim klientom poskytujeme právne poradenstvo a právne služby v štandardoch, ktoré môžu očakávať od medzinárodných právnych firiem, keďže naši právnici a spolupracujúci advokáti majú skúsenosti, ktoré získali štúdiom a študijnými pobytmi v zahraničí, ako aj spoluprácou so zahraničnými spoločnosťami a advokátskymi kanceláriami.”

JUDr. Radoslav Zigo
Managing Partner
IUS AEGIS, s.r.o.