Scope of activities

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Commercial law

Verejné právo - Právo ochrany hospodárskej súťaže je jednou z najviac rozvíjajúcich sa oblastí práva, nakoľko táto sa prispôsobuje dynamike ekonomického rozvoja a potrebám trhu.

Public law

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti pracovné právo.

Labour Law

Duševné vlastníctvo, IT poskytuje výhodu pred konkurenciou

Intellectual Property and IT

Riešenie sporov zahŕňa zastupovanie klientov v rámci sporovej agendy.

Litigation

Realitné právo - kancelária sa podieľala na viacerých významných projektoch

Real Estate Law

Law firm ius aegis s.r.o. with its registered office in Bratislava, Slovak Republic has been present on the market under current business name since October 2009.

“Despite the fact that law firm ius aegis s.r.o. is a local firm, it delivers to its clients the legal services in standards which can be expected from international law firms, since our lawyers and associate attorneys gained experience by studies abroad and by cooperation with foreign companies and law firms”.

JUDr. Radoslav Zigo
Managing Partner

IUS AEGIS - JUDr. Radoslav Zigo

Law firm ius aegis s.r.o. with its registered office in Bratislava, Slovak Republic has been present on the market under current business name since October 2009.

“Despite the fact that law firm ius aegis s.r.o. is a local firm, it delivers to its clients the legal services in standards which can be expected from international law firms, since our lawyers and associate attorneys gained experience by studies abroad and by cooperation with foreign companies and law firms”.

JUDr. Radoslav Zigo
Managing Partner