SLUŽBY ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE IUS AEGIS

Advokátska kancelária ius aegis s.r.o. poskytuje celú škálu právnych služieb, aby uspokojila a v mnohých prípadoch dokonca aj vedela predpokladať potreby klientov. Zároveň kancelária spolupracuje s daňovými a účtovnými poradcami, so znalcami a odborníkmi v špecifických oblastiach.

Prezrite si  OBLASTI PRÁVNEHO PORADENSTVA IUS AEGIS

  • obchodné právo a právo obchodných spoločností
  • bankovníctvo a financie
  • hospodárska súťaž
  • regulované činnosti a cenová regulácia
  • sporová agenda
  • pracovné právo
  • fúzie a akvizície (mergers & acquisitions)
  • nehnuteľnosti a výstavba
  • životné prostredie

Aby boli právne služby v požadovanej kvalite poskytované efektívne, sme schopní poskytovať poradenstvo v niekoľkých právnych oblastiach, s ponukou výhody zamerania sa aj na špecifické obchodné oblasti, odvetvia podnikania, ako aj na ekonomickú reguláciu.

Motívom kancelárie je podporovať prácu v tímoch, ktoré sú zložené z odborníkov na viaceré právne oblasti, v ktorých funguje zdieľanie informácií ako aj efektívna kontrola poskytovaného právneho servisu klientom.