JUDr. Radoslav Zigo

JUDr. Radoslav Zigo

Radoslav je zakladateľom a od roku 2009 Managing Partner našej kancelárie. Je členom Slovenskej advokátskej komory. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2000, kde získal titul „Mgr.“.

Do októbra 2009 spolupracoval s advokátskou kanceláriou Ružička Csekes s.r.o. (najväčšia lokálna advokátska kancelária na Slovensku a člen siete CMS) v pozícii Junior Partner. Pred júnom 2009, splynutím advokátskej kancelárie CVD s.r.o. s kanceláriou Ružička & partners, s.r.o.,  spolupracoval v období rokov 2006-2009 s advokátskou kanceláriou CVD s.r.o. ako senior advokát a projekt líder.

V období rokov 2000-2006 pracoval v advokátskej kancelárii Marek and Partners (spolupracujúcou kanceláriou siete Baker McKenzie), pričom od roku 2003 v pozícii asociovaného advokáta.

V období rokov 2009-2011 pracoval, popri vedení kancelárie, ako vedúci právneho oddelenia IBM Slovensko, spol. s r.o. a IBM International Services Centre s.r.o.

Radoslav disponuje dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní právneho poradenstva v rámci výkonu advokácie, ktoré zahŕňa všetky oblasti práva od občianskeho práva, cez právo obchodné a obchodných spoločností, nevynímajúc oblasť práva verejného. Oblasti, v ktorých Radoslav poskytuje právne poradenstvo sú najmä korporátne a obchodné právo, fúzie a akvizície (Mergers & Acquisitions), zahraničné investície a Joint Ventures, Venture Capital transakcie a Private Equity Investment Transactions, energetika a stavebníctvo.

Jeho profesionálna kariéra zahŕňa, okrem iného:

  • Všeobecné právne poradenstvo (regulačný rámec, licencovanie, stavebníctvo) vo vzťahu k novému paroplynovému cyklu s kapacitou 430 MW stavanému na západe Slovenska nemeckým lídrom vo výrobe elektriny,
  • Všeobecné právne poradenstvo ohľadom nového paroplynového cyklu s plánovanou kapacitou 880 MW v Bratislave stavaného spoločným podnikom kreovaným českým lídrom vo výrobe elektriny a maďarskou rafinériou,
  • Právne poradenstvo (due deligence) pri plánovanej akvizícii výrobcu tepla na západe Slovenska nemeckým výrobcom elektriny,
  • Všeobecné právne poradenstvo pri výstavbe štyroch elektrární na biomasu v kombinácii s dodávkou tepla na Slovensku pre nemeckého lídra vo výrobe elektriny,
  • Právne poradenstvo pre Fond národného majetku pri príprave plánovaného predaja šiestich najväčších výrobcov tepla na Slovensku.
  • Právne poradenstvo pre švajčiarsky stavebný holding v PPP projektoch, výstavbe diaľničných tunelov na Slovensku
  • Právne poradenstvo pre významných mliekarenských výrobcov so sídlom vo Francúzsku a Holandsku pri akvizíciách v oblasti mliekarenstva na Slovensku a následné všeobecné poradenstvo pri ich podnikaní na Slovensku.
  • Právne poradenstvo pre slovenského lídra vo výrobe liehovín a pochutín pri predaji divízie pochutín nemeckému lídrovi.
  • Realizácia predaja významného slovenského výrobcu liečiv zahraničnému investorovi.
  • Všeobecné právne poradenstvo pri unbundlingu najväčšieho distribútora elektriny na západnom Slovensku.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, český jazyk, čiastočne nemecký jazyk.

Späť