JUDr. Vladislav Pečík

JUDr. Vladislav Pečík

Vladislav Pečík, IUS AEGIS

Vladislav absolvoval Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde v roku 2011 získal titul „Bc.“ a v roku 2013 titul „Mgr.“.

Počas štúdia v rokoch 2010 až 2013 pracoval ako právny asistent v advokátskej kancelárii Detvai Ludik Malý Udvaros.

Od roku 2014 pracoval v advokátskej kancelárii OLEXOVA VASILISIN s.r.o. ako advokátsky koncipient. Jeho hlavnou náplňou bola príprava zmlúv a právnych podaní v oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klientov pred súdmi a práca so zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom e-governmentu.

V našej advokátskej kancelárii pracuje od júla 2015 ako advokátsky koncipient so zameraním sa na zastupovanie klientov pred súdmi, právne podania z oblasti občianskeho a obchodného práva, právny rozbor veci a komunikáciu s klientmi a štátnymi orgánmi.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk a čiastočne nemecký jazyk

Späť