Mgr. Juraj Gajdoš

Mgr. Juraj Gajdoš

Juraj absolvoval Fakultu práva Janka Jesenského v Sládkovičove, kde v roku 2014 získal titul „Mgr.“.

Po absolvovaní štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Mareka Ďurana, kde sa venoval zmluvnému právu a právu obchodných spoločností. Svoje skúsenosti ďalej rozširoval v advokátskej kancelárii Kanisová & Kanis, kde sa zameriaval najmä na rodinné a pracovné právo, prípravu právnych podaní, komunikáciu s klientmi a orgánmi štátnej správy, zakladaniu obchodných spoločností, či príprave zmlúv.

Juraj pracuje v našej kancelárii ako advokátsky koncipient od 2015 a zaoberá sa predovšetkým občianskym právom, obchodným právom, energetickým právom a zastupovaním klientov pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk a čiastočne taliansky jazyk

Späť