Mgr. Mária Holubová

Mgr. Mária Holubová

Mária Holubová IUS AEGIS

Mária absolvovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, filozofickú fakultu, odbor európske štúdia a politológia, kde získala titul „Mgr.“ (magisterka) a fakultu pedagogickú, kde ukončila štúdium štátnou skúškou zo všeobecnej pedagogiky.

Profesijne sa orientuje na oblasť administratívy a organizačného zabezpečenia.

V minulosti pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii Hillbridges, s.r.o. a v autorskej spoločnosti LITA, kde pôsobila ako sekretárka a pracovník pre úschovu diel autorov.

V advokátskej kancelárii ius aegis s.r.o. pôsobí od februára 2016 ako office manager.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, český jazyk a čiastočne ruský jazyk.

Späť