Mgr. Martin Marinič

Mgr. Martin Marinič

Mgr. Martin Marinič – advokátsky koncipient

Martin je advokátskym koncipientom našej advokátskej kancelárie. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave kde v roku 2017 získal titul „Bc.“ („bakalár práv“) a v roku 2019 titul „Mgr.“ („magister práv“).

Martin pôsobí v našej advokátskej kancelárie od roku 2015. Počas štúdia si v našej advokátskej kancelárií osvojoval praktické vedomosti na pozícií právneho asistenta. Počas štúdia Martin získal cenné skúsenosti okrem iného aj na stáží na Okresnom súde Bratislava IV, kde sa bližšie oboznámil s rozhodovacou činnosťou súdov. Po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2019 pracuje v našej advokátskej kancelárii na pozícií advokátsky koncipient.

Vo svojej praxi sa Martin zameriava najmä na občianske právo, obchodné právo, právo obchodných spoločností, zmluvne právo, civilné procesné právo.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, český jazyk a anglický jazyk.

Späť