Pracovné právo

Pracovné právo

Už od svojho založenia poskytovala naša kancelária právne poradenstvo pre svojich klientov podľa slovenskej právnej úpravy v súvislosti s rôznymi zamestnaneckými a pracovno-právnymi otázkami. Právne poradenstvo v oblasti pracovné právo zahŕňa najmä:

  • širokú škálu právnych služieb vrátane prípravy pracovných zmlúv a nastavenia rôznych typov pracovných vzťahov,
  • všeobecné právne poradenstvo a prípravu dokumentov súvisiacich s ukončením pracovného pomeru,
  • zastupovanie pred administratívnymi autoritami v oblasti zamestnanosti a bezpečnosti práce,
  • zastupovanie v súdnych sporoch, podporu pri získavaní pracovných povolení a povolení na pobyt pre zahraničných manažérov,
  • všeobecné právne poradenstvo v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci.Radi vám poradíme v oblasti pracovného práva. Kontaktujte nás!
Späť