Realitné právo

Realitné právo

Nehnuteľnosti a výstavba, realitné právo

Už od svojho založenia sa kancelária podieľala na viacerých významných projektoch týkajúcich sa nehnuteľností a výstavby a zastupovala celú škálu klientov vrátane predávajúcich, kupujúcich, developerov, vlastníkov pozemkov alebo prenajímateľov. Za posledné roky naši advokáti nadobudli značné skúsenosti v štruktúrovaní komplexných transakcií, týkajúcich sa nehnuteľností vrátane finančného aspektu týchto transakcií. Právne poradenstvo zahŕňa najmä:

  • prípravu a negociovanie kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv a zmlúv o dielo vo vzťahu ku všetkým druhom nehnuteľností,
  • poradenstvo v oblasti stavebného zákona (územné a stavebné konanie) a vykonávacích predpisov vrátane zastupovania v administratívnych konaniach a v katastrálnych konaniach,
  • dizajnovanie optimálnej štruktúry spoločnosti pre investovanie na trhu s nehnuteľnosťami,
  • poradenstvo v oblasti financovania nehnuteľností.
Späť