Riešenie sporov

Riešenie sporov

Sme si vedomí, že naši klienti sa pohybujú v intenzívne fungujúcom trhovom prostredí, v ktorom ich pozícia je ovplyvňovaná tak konkurenciou, dodávateľmi, či odberateľmi, ale aj rovnako závislá od požiadaviek vyplývajúcich z právnej úpravy a v rámci týchto vzťahov sa potom prirodzene objavia situácie, ktoré si vyžadujú riešenie sporov. Právne poradenstvo v rámci sporovej agendy nevyhnutne a primárne obsahuje komplexné zhodnotenie situácie, klady a mínusy vstupu do sporu, zhodnotenie možností priateľského urovnania sporu pred tým, ako bude samotný spor zahájený.  Samotná sporová agenda zahŕňa zastupovanie klientov najmä v sporových konaniach v obchodných veciach, v rámci administratívneho procesu a prieskumu rozhodnutí v rámci administratívneho súdnictva. Právne poradenstvo tak predstavuje  zastupovanie pred súdmi, orgánmi štátnej správy ako aj orgánmi územnej samosprávy.

Odborné znalosti pri poskytovaní právneho poradenstva vo vyššie uvedených oblastiach práva využila advokátska kancelária ius aegis s.r.o. pri riešení problémov, záležitostí, či príprave analýz v rôznych oblastiach hospodárstva. Kontaktujte nás!

Späť