Tím  advokátskej kancelárie IUS AEGIS tvoria skúsení a talentovaní právnici so schopnosťou nájsť efektívne a kreatívne riešenia na zadané právne problémy. Advokátska kancelária Bratislava Staré Mesto – Tím IUS AEGIS kladie dôraz na schopnosť jej právnikov pracovať v tíme a na schopnosť neustáleho vzdelávania sa v oblasti národného ako aj komunitárneho práva.