Obrázok pozadia hlavný banner
Paragraf

Prečo si vybrať práve nás

Už samotný názov kancelárie „ius aegis“ („právo - štít“) vyjadruje našu víziu zabezpečiť kvalitné právne poradenstvo so zameraním na klienta. Sme si vedomí, že hodnotu môžeme poskytovať iba vtedy, ak klientom budú predložené kreatívne a komplexné riešenia náročných právnych problémov a dopomôžeme im tak dosiahnuť stanovené obchodné ciele.

Aby boli právne služby v žiadanej kvalite poskytované efektívne, sme schopní poskytovať poradenstvo v mnohých právnych oblastiach, s ponukou výhody zamerania sa aj na špecifické obchodné oblasti, odvetvia podnikania, ako aj na ekonomickú reguláciu.

Motívom kancelárie je podporovať prácu v tímoch zložených z odborníkov na viaceré právne oblasti, v ktorých funguje zdieľanie informácií a efektívna kontrola poskytovaného výstupu klientom.

Uvedomujeme si, že legislatívne prostredie v Slovenskej republike s ohľadom na množstvo prijímaných nepriamych novelizácií je neprehľadné a často ťažko sledovateľné, a preto poskytujeme klientom priebežné informácie o stave legislatívy, ktorá môže ovplyvňovať konkrétnu oblasť ich podnikania, upozorňujeme na problémy, ktoré v danej oblasti môžu vzniknúť a následne, na základe požiadaviek klienta, tieto pomáhame riešiť.

V neposlednej miere advokáti a právnici kancelárie dbajú na dodržiavanie vysokého komunikačného štandardu tak, aby klienti kancelárie dostali vždy ucelenú, jasnú, čitateľnú a hlavne prehľadnú a precízne formulovanú odpoveď na definovaný problém, a zároveň možnosť kedykoľvek sa obrátiť s dôverou na každého poradcu kancelárie.

Služby

Služby advokátskej kancelárie ius aegis

Advokátska kancelária ius aegis s.r.o. poskytuje celú škálu právnych služieb, aby uspokojila a v mnohých prípadoch dokonca aj vedela predpokladať potreby klientov. Zároveň kancelária spolupracuje s daňovými a účtovnými poradcami, so znalcami a odborníkmi v špecifických oblastiach.

 • Obchodné právo a právo obchodných spoločností

  Obchodné právo a právo obchodných spoločností

 • Bankovníctvo a financie

  Bankovníctvo a financie

 • Hospodárska súťaž a verejné obstarávanie

  Hospodárska súťaž a verejné obstarávanie

 • Regulované činnosti a cenová regulácia

  Regulované činnosti a cenová regulácia

 • Sporová agenda

  Sporová agenda

 • Pracovné právo

  Pracovné právo

 • Fúzie a akvizície (mergers & acquisitions)

  Fúzie a akvizície (mergers & acquisitions)

 • Nehnuteľnosti a výstavba

  Nehnuteľnosti a výstavba

 • Životné prostredie

  Životné prostredie

 • Medicínske / Farmaceutické právo

  Medicínske / Farmaceutické právo

náš tím

JUDr. Radoslav Zigo

JUDr. Radoslav Zigo

Managing Partner

Mgr. Miroslav Krištof

Advokát

Mgr. Miroslav Krištof
JUDr. Simona Bacigálová Psotková

JUDr. Simona Bacigálová Psotková

Advokátka

Mgr. Jakub Jura, LL.M.

Advokát

JUDr. Katarína Bartalská

JUDr. Katarína Bartalská

Právnička

JUDr. Gabriela Petáková

Advokátska koncipientka

JUDr. Gabriela Petáková
Mgr. Martin Marinič

Mgr. Martin Marinič

Advokátsky koncipient

Mgr. Mária Holubová

Office manager

Mgr. Mária Holubová

Odborné články